Novinky

14. 10. 2020
Od 14.10.2020 otevíráme okénko od 10.00. Jídlo si můžete objednávat na tel. 777523253. Těšíme se na Vás.
Virtuální prohlídka ... kouzlo dřívější Bolevecké vesničky najdete jen u nás!

Historie Bolevecké vesničky

Starobolevecká hospůdka v PlzniNenajdete tak velkého města jako je Plzeň, které by bylo – tak jako je Plzeň – korunováno věncem krásných historických vesnic. Nejzářivějším květem tohoto věnce českých vesnic kolem plzeňského velkoměsta je bezesporu, Bolevec.

Zbytek jeho historického jádra byl v roce 1995 prohlášen za vesnickou památkovou zónu. Bolevec má bohatou historii. V minulých dobách žil svým klidným životem, jeho vhodná poloha, půvabná náves se selskými usedlostmi a kvetoucími lipami i v současné době tvoří krásnou idylu venkova v severní části města Plzně.

První zmínky o Bolevci jako vesnici se váží k roku 1382. Ve starých písemnostech je obec uváděna jako Olewcz. Skutečný dnešní název je znám již od roku 1782. Ves Bolevec byla na konci 14. století majetkem kapituly sv. Apolináře a od roku 1460 byla prodána městu Plzni. Bolevec se stává ve 20. století s přilehlými osadami největší obcí regionu s vlastní samosprávou a od 1.7.1942 je součástí Velké Plzně.

Dnes na náves svrchu shlížejí „nabubřelé obludy“ okolního panelového sídliště, které chtělo a mělo pozřít vesnici celou. Velikým úsilím a v poslední chvíli se podařilo panelákový mor zastavit a zůstalo zachováno alespoň jádro obce s tím nejcennějším, co si Bolevec již od svých počátků dosud uchoval.  Po největší vesnici republiky, ještě Československé, s 5 570 obyvateli (r. 1942), tedy s mnohem větším množstvím duší, než mají mnohé obce, honosící se městským znakem, zůstal jen kousek. Nyní se tím kouskem, tou perlou, která zůstala z celého šperku, město velice chlubí.

Ale samotný Velký Bolevec, původní a starobylá obec se selskými dvory a výstavními branami na protáhlé návsi, si uchoval svůj charakter a život. Protože život zemědělce skrápějícího svým potem při tvrdé práci zem, je ukotven v místě skrze onen dlouhodobý vztah, vazbou k půdě a krajině. Práce rolníka, stejně jako ostatních, kteří chléb svůj ze země dobývají, si vystaví pevné pouto k místu ve světě, k obdělávanému poli, kamennému domu a sýpce vyzdvižené prací otců a předávané synům. V pospolitosti lidí pracujících s živými organismy, zvířaty a rostlinami, s půdou dobývající z ní úrodu a živobytí, je minulost stále přítomná, je součástí lidské identity. 

Doufáme, že i nám se podařilo uchovat kouzlo Bolevecké vesničky v naší Starobolevecké hospůdce, které si budete moct vychutnat nejen pohledem.