Novinky

17. 12. 2020
Od 18.12.2020 opět otevíráme okénko od 10.00 do 14.30. Jídlo si můžete objednávat na tel. 777523253. Těšíme se na Vás.
Virtuální prohlídka ... kouzlo dřívější Bolevecké vesničky najdete jen u nás!

Historie Bolevecké vesničky

Starobolevecká hospůdka v PlzniNenajdete tak velkého města jako je Plzeň, které by bylo – tak jako je Plzeň – korunováno věncem krásných historických vesnic. Nejzářivějším květem tohoto věnce českých vesnic kolem plzeňského velkoměsta je bezesporu, Bolevec.

Zbytek jeho historického jádra byl v roce 1995 prohlášen za vesnickou památkovou zónu. Bolevec má bohatou historii. V minulých dobách žil svým klidným životem, jeho vhodná poloha, půvabná náves se selskými usedlostmi a kvetoucími lipami i v současné době tvoří krásnou idylu venkova v severní části města Plzně.

První zmínky o Bolevci jako vesnici se váží k roku 1382. Ve starých písemnostech je obec uváděna jako Olewcz. Skutečný dnešní název je znám již od roku 1782. Ves Bolevec byla na konci 14. století majetkem kapituly sv. Apolináře a od roku 1460 byla prodána městu Plzni. Bolevec se stává ve 20. století s přilehlými osadami největší obcí regionu s vlastní samosprávou a od 1.7.1942 je součástí Velké Plzně.

Dnes na náves svrchu shlížejí „nabubřelé obludy“ okolního panelového sídliště, které chtělo a mělo pozřít vesnici celou. Velikým úsilím a v poslední chvíli se podařilo panelákový mor zastavit a zůstalo zachováno alespoň jádro obce s tím nejcennějším, co si Bolevec již od svých počátků dosud uchoval.  Po největší vesnici republiky, ještě Československé, s 5 570 obyvateli (r. 1942), tedy s mnohem větším množstvím duší, než mají mnohé obce, honosící se městským znakem, zůstal jen kousek. Nyní se tím kouskem, tou perlou, která zůstala z celého šperku, město velice chlubí.

Ale samotný Velký Bolevec, původní a starobylá obec se selskými dvory a výstavními branami na protáhlé návsi, si uchoval svůj charakter a život. Protože život zemědělce skrápějícího svým potem při tvrdé práci zem, je ukotven v místě skrze onen dlouhodobý vztah, vazbou k půdě a krajině. Práce rolníka, stejně jako ostatních, kteří chléb svůj ze země dobývají, si vystaví pevné pouto k místu ve světě, k obdělávanému poli, kamennému domu a sýpce vyzdvižené prací otců a předávané synům. V pospolitosti lidí pracujících s živými organismy, zvířaty a rostlinami, s půdou dobývající z ní úrodu a živobytí, je minulost stále přítomná, je součástí lidské identity. 

Doufáme, že i nám se podařilo uchovat kouzlo Bolevecké vesničky v naší Starobolevecké hospůdce, které si budete moct vychutnat nejen pohledem.